Từ điển bỏ túi về tham nhũng

05:10 CH @ Thứ Sáu - 16 Tháng Chín, 2005

Ăn hối lộ: ăn tiền rồi hối hận không kịp khi bị lộ

Bắn: Dùng tiền tiêu diệt mọi sự liêm chính

Bao che, bưng bít: Bảo vệ đoàn kết nội bộ

Bóc lịch: Việc làm ưa thích của quan tham sau khi tham nhũng bị phát hiện

Buôn lậu: Buôn công khai khi đã “làm luật"

Chạy...: Môn thi đấu nhiều môn phối hợp: Chạy chức, chạy dự án, chạy án, chạy trường...

Chỉ định thầu: Biện pháp loại bỏ đối thủ cạnh tranh hợp pháp

Chính sách một cửa: Một cửa vào nhưng phải qua nhiều ải

Chức quyền: Lợi thế cạnh tranh

Cò mồi: Xúc tiến thương mại

Công ty gia đình: Nơi biến của công thành của tư

Cống hiến: Vừa được cống, vừa được tiếng là hiến

Cửa sau: Cửa để tiếp cận chứ không phải để thoát hiểm

Dự án "ma": Dự án do các phù thuỷ lập và phê duyệt

Đấu thầu hạn chế: Biện pháp loại bỏ đối thủ ngoài tầm kiểm soát

Đấu tranh: Tránh đâu cho khỏi sếp

Đầy tớ: Túi tớ chưa đầy, tớ vẫn làm đầy tớ

Đường dây tham nhũng: Làm việc theo nhóm

Hành chính: Hành đơn là chính

Kê khai tài sản: Đặc quyền của quan vì dân vô sản

Lại quả: Quan to thò dự án, quan nhỏ thò phong bao

Làm luật: Phép nước thua luật... Quan

Luật sư: Làm theo luật thì sống như sư

Luật pháp: Thứ dành cho dân. không dành cho quan

Lương & lậu: Quan liêm sống bằng lương, quan tham sống bằng lậu

Người chống tham nhũng: Kẻ gây mất đoàn kết nội bộ

Nói và làm: Quan nói dân làm

Ô dù: Hậu phương vững chắc

Phong bì: Ngày xưa dùng gửi thư ngày nay dùng gửi “đạn"

Phòng chống tham nhũng: Chống lại lãnh đạo

Quan tham: Say mê (tham) làm quan để được cống, hiến

Quân xanh, quân đỏ: Đều là quân ta

Quốc nạn tham nhũng: Mọi người vì vài người; Cốc mò cò xơi

Quyền lợi: Có quyền mới có lợi

Rửa tiền: Biến đen thành trắng, biến giả thành thật

Rút ruột: Tốt nước sơn hơn tốt

Tham nhũng: Vì tham nên nhũng

Tiền lót tay: Dầu bôi trơn tuyệt hảo

Tiền chùa: "Niêu tiền Thạch sanh", tiêu vô tư, hết lại có

Tiền tiến: Có tiền mới tiến

Trù dập: Biện pháp chống tham nhũng hiệu quả .

Tu dưỡng, phấn đấu: Lời quan dạy dân

Vấn đề đầu tiên: Tiền đâu?

Vợ con: Địa chỉ tẩu tán tài sản

Xử lý nội bộ: Không nên vạch áo cho kẻ xấu xem... lưng quan.

LinkedInPinterestCập nhật lúc: